Dosje me Mekanizem 2 dhe 4 Unaza

Dosje e realizua me karton 500 grm. Dosje per arkivimin e letrave me qese. Brenda ka dy model mekanizmi me 2 unaza apo 4 sipas preferences.

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.