Dosje me Buton

Dosje me buton eshte e realizua me karton 500 grm. E pershtatshme per arshivimin e dokumentave apo dosjeve dhe kapjen e tyre me ane te butonit qe kane.

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.