22310698_1285191944959889_7291300848048953523_n

22310698_1285191944959889_7291300848048953523_n

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.