22310388_1285191948293222_4319500216654974578_n

22310388_1285191948293222_4319500216654974578_n

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.