22281679_1285192011626549_3384137589207361850_n

22281679_1285192011626549_3384137589207361850_n

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.