22221792_1285192044959879_8025217809381760649_n

22221792_1285192044959879_8025217809381760649_n

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.