22309051_1285191938293223_5691206928668568192_n

22309051_1285191938293223_5691206928668568192_n

    Firma Olsoni është një firmë me një aktivitet ne tregun Shqiptare qe prej vitit 1992 në fushën e shtypshkrimeve, tregtimit te artikujve Kancelarik dhe e prodhimit te dosjeve.